PIGMENTS

PIGMENT BLUE / GREEN/ VIOLET

Sr.No C.I. Name Application
01 PIGMENT BLUE 15.3 Ink/ Paints/ Coating/ Plastics
02 PIGMENT BLUE 15.4 Ink/ Paints/ Coating
03 PIGMENT BLUE 15.0 Ink/ Paints/ Coating/ Plastics
04 PIGMENT BLUE 15.1 Ink/ Paints/ Coating/ Plastics
05 PIGMENT GREEN 7 Ink/ Paints/ Coating/ Plastics
06 PIGMENT VIOLET 23 Ink/Plastic/Rubber/Textiles 
 

PIGMENT ORANGE

Sr.No C.I. Name Application
01 PIGMENT  ORANGE 5 Textile/ Paints/ Liquid Inks
02 PIGMENT ORANGE 13 Textile/Paints/Plastics/Liquid Inks
03 PIGMENT ORANGE 34 Textile / Plastics/ Paints
04 PIGMENT ORANGE 34 (NC) Liquid Inks
05 PIGMENT ORANGE 34 (L/F) Paints
 

PIGMENT RED

Sr.No C.I. Name Application
01 PIGMENT  RED 112 (O2) Paints
02 PIGMENT  RED 112 (Reg) Textiles/ Paints/ Plastics/ Liquid Inks
03 PIGMENT  RED 170 (F5RK) Textiles/ Liquid Inks/ Plastics/ Paints
04 PIGMENT  RED 170 (F3RK) Plastics/ Paints

PIGMENT YELLOW

Sr.No C.I. Name Application
01 PIGMENT YELLOW 1 Textile/Paints/ Liquid Inks
02 PIGMENT YELLOW 3 Textile/Paints/ Liquid Inks
03 PIGMENT YELLOW 12 (NC) Liquid Inks
04 PIGMENT YELLOW 12  Textile/Plastic
05 PIGMENT YELLOW 13 (GRX-NC) Liquid Inks
06 PIGMENT YELLOW 13 (GRX-Op) Textile / Plastic / Paint
07 PIGMENT YELLOW 14 (GRT-PGID) Liquid Inks
08 PIGMENT YELLOW 14 (GRT-Op) Paints/Plastic
09 PIGMENT YELLOW 17 (GG) Liquid Inks/ Paint/ Plastics
10 PIGMENT YELLOW 61 Plastics
11 PIGMENT YELLOW 62 Paint/ Plastics
12 PIGMENT YELLOW 65 Paint
13 PIGMENT YELLOW 74 (5 GSC) Textile/Paints/ Liquid Ink
14 PIGMENT YELLOW 74 (2 GSC) Paint
15 PIGMENT YELLOW 83 (HR-Op) Plastic/ Paints/Textiles
16 PIGMENT YELLOW 83 (HR-O2) Paints/ Plastic
17 PIGMENT YELLOW 83 (HR-NC) Liquid Inks
18 PIGMENT YELLOW 168 Paints/ Plastics
19 PIGMENT YELLOW 191:1 Paints/ Plastics
All Copyrights © 2024 Nova Interchem Pvt. Ltd.